czas na 1% PODATKU

dla wszystkich chętnych :)

Wypełnij PIT ON-LINE pamiętajcie proszę o dopisaniu DLA JUDYTKI SADLIK

OFICJALNY PLAKAT NA 1% DLA JUDYTKI

nr KRS 0000330249

tytuł: DLA JUDYTKI SADLIK

poniżej krótka ściąga jak to zrobić, a i dodam że nasza Fundacja znajduje się na liście organizacji uprawnionej do otrzymania 1%, jest na stronie 120-tej. (wersja pdf)

1 043

Jak przekazać 1% podatku za 2013 na organizacje pożytku publicznego

Przekazywanie 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego jest łatwiejsze, niż myślicie!

Warto jednak zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami na ten temat.

1/ W zeznaniu podatkowym nie musimy już podawać nazwy organizacji, którą chcemy wspomóc.

Wystarczy, że wpiszemy w odpowiednim miejscu formularza numer KRS organizacji i kwotę, jaką chcemy jej przekazać. W przypadku najczęściej wypełnianego przez Polaków PIT-37 będą to pola 124 i 125. Dodatkowo – wypełniając pola 126-128 – możemy wskazać konkretnego podopiecznego fundacji, który ma dostać nasze pieniądze. Musimy wiedzieć, że wsparcie nie zostanie przekazane tym organizacjom, które nie złożyły w terminie finansowego sprawozdania ze swojej działalności. Dlatego przed przekazaniem części podatku powinniśmy zapoznać się z listą organizacji, które dopełniły wszystkich formalności. Przekazanie 1% podatku powinno wspierać tylko wiarygodne instytucje.

Spis możemy znaleźć np. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wpisując w wyszukiwarce internetowej frazy typu pit opp możemy podejrzeć kilka przykładowych instytucji.

2/ Sprawdź, komu należy się wsparcie.

Nie trafi ono do tych organizacji, które nie złożyły na czas finansowego sprawozdania ze swojej działalności. Dlatego przed przekazaniem części podatku powinniśmy zapoznać się z listą stowarzyszeń, które dopełniły wszystkich formalności. Spis możemy znaleźć np. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przy każdej z nich znajdziemy też numer KRS, który należy wpisać w PIT. Do listy warto zajrzeć nawet wtedy, gdy kolejny już raz chcemy wspomóc tą samą organizację. Być może w tym roku straciła ona prawo do 1%.

3/ Jak obliczyć kwotę, jaką można przekazać?

Zgodnie z przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Trzeba ją wyliczyć i wpisać w pit 2013 .

Przykład:
Rozliczam się na formularzu PIT-37. Chcąc przekazać 1% podatku wpisuję w polu 124 zeznania numer KRS 0000330249 wybranej organizacji. W polu 125 muszę podać kwotę wsparcia. Aby ją wyliczyć mnożę podatek należny (z pola 120) przez 1%. Wynik zaokrąglam do pełnych dziesiątek groszy w dół. Zakładając, że podatek należny wyniósł 2591 zł wpiszę w polu 125 maksymalnie 25, 90 zł.

4/ Możesz pomóc konkretnej osobie.

Przekazując 1 % na organizacje pożytku publicznego możemy wskazać w zeznaniu cel szczegółowy. W przypadku PIT-37 trzeba wypełnić wówczas część I. Wypełnienie trzech pól z tej części nie jest obowiązkowe.

Jeśli się jednak na to zdecydujemy, to w pozycji 126 podajemy cel, np. DLA JUDYTKI SADLIK. Zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrażamy zgodę na przekazanie organizacji swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie. W polu 128 możemy wpisać inne informacje, które dostanie fundacja, np. kontaktowy numer telefonu.

5/ Kto i do kiedy wpłaca 1%?

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika przekazują urzędy skarbowe. Nie ma więc obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wykazujemy w rocznym rozliczeniu PIT. W związku z tym, w odróżnieniu od innych odliczeń, podatnik nie dokumentuje przekazania 1 procentu w żaden sposób. Wystarcza, żeby w deklaracji podać właściwy numer KRS – czyli Krajowego Rejestru Sądowego fundacji, którą chcemy wesprzeć. Możemy też zdecydować się wesprzeć w jednym roku kilka organizacji – wtedy podajemy KRS każdej z nich i kwoty, które mają być odpowiednio im przekazane.

6/ Czy firma na ryczałcie może przekazać 1%?

Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo do przekazania 1 procent podatku na OPP.

Warunkiem darowizny dla organizacji pożytku publicznego jest w przypadku tych podatników terminowe złożenie rocznej deklaracji PIT – 28.
Ryczałtowiec musi zadbać o wpisanie do zeznania prawidłowego numeru KRS organizacji.

7/ Ulga na darowiznę i 1% – czy można rozliczyć obie?

Rozliczenie w jednej deklaracji PIT za 2011 rok ulgi na darowiznę nie przeszkadza w przekazaniu 1% podatku. Pierwsze z odliczeń jest prawdziwą ulgą podatkową – zmniejsza ono roczny dochód, a dzięki temu i podatek. Dotyczy nie tylko organizacji pożytku publicznego, ale wszystkich, zajmujących się działalnością o charakterze społecznie użytecznym.

W przypadku odliczenia darowizny podatnik musi ponieść określony wydatek – niezbędny.

Inaczej jest z przekazaniem 1%. Nie zmniejsza ono naszego podatku, a tylko pozwala inaczej nim dysponować. Przekazanie nie następuje też jako bezpośrednia wpłata pieniędzy przez podatnika, dokonuje go na zawarty w rocznej deklaracji wniosek, urząd skarbowy. Przekazać część podatku można tylko dla podmiotów wpisanych do rejestru organizacji pożytku publicznego.

Z obu tych form wsparcia działających na rzecz społeczeństwa organizacji korzystać więc można zupełnie niezależnie: z ulgi na darowiznę oraz z 1 procentu, bądź też tylko z jednej z tych możliwości.

8/ Kto ma prawo odliczyć 1% podatku?

Odliczenie, które kieruje część zapłaconego przez nas podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, dotyczy wszystkich dochodów opodatkowanych. Z takiego przekazania części podatku skorzystać mogą więc podatnicy, opodatkowani:

  • na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji),
  • podatkiem liniowym 19% – od działalności gospodarczej,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe

Przekazanie jednego procentu podatku nie jest w zasadzie ulgą podatkową. Podatnik nie zmniejszy w ten sposób swojej daniny dla fiskusa, może jedynie w pewnym stopniu zadecydować o jej przeznaczeniu.  Żeby skorzystać z ulgi należy terminowo złożyć deklarację roczną.

Źródło:  e-prawnik.pl ; Money.pl

0 comments on “czas na 1% PODATKUAdd yours →

Dodaj komentarz